Dobrodošli u MIA Consulting

Sve vrste consulting usluga na jednom mestu!

scroll down

O nama

O nama

MIA Consulting je mlada agencija koja se bavi pisanjem i sprovođenjem projekata i razvojem organizacija. Rad u prijatnoj atmosferi i opuštenim i fleksibilnim radnim vremenom doprinosi da se razlikujemo od tradicionalnog modela poslovanja.

NAŠ TIM

NAŠ TIM

Lena Radosavljević

DIPLOMIRANI EKONOMISTA

Milica Jovanović

SPECIJALISTA STRUKOVNI MENADŽER

Lazar Đoković

KARIJERNI SAVETNIK

USLUGE

USLUGE

01

OTA

Cilj ove analize jeste u poboljšanju efikasnosti ljudskih resursa koji se usmeravaju ka ostvarenju postavljenog cilja. Njeni principi mogu se primeniti na poslu, kod kuće, u učionici...

02

Selekcija kandidata

Za kompanije koje nemaju sektor ljudskih resursa MIA Consulting obavlja definisanje kriterijuma za prijavljivanje za posao, raspisivanjem konkursa, selekcijom i sprovođenjem intervjua sa kandidatima.

03

HR Consulting

Evaluacija rezultata zaposlenih i definisanje programa motivacije i treninga, strukruriranje programa za razvoj zaposlenih i definisanje programa beneficija za zaposlene.

04

Razvoj zaposlenih

Emocionalna inteligencija, asertivna komunikacija, timski rad, upravljanje konfliktima, upravljanje stresom, upravljanje promenama, liderstvo, psihološke igre u organizacijama...

05

Pisanje projekata

Podrška klijentima tokom razvoja projektne ideje, pronalazak odgovrajućih fondova za finansiranje projekta, izrada pojektne aplikacije, finansijko planiranje i izrada budžeta, upravljanje projektom.

06

Poslovno savetovanje

Usluga namenjena malim preduzećima, preduzetnicima, početnim i lokalnim uslužnim biznisima, tačnije svim organizacijama kojima je potreban upravljački menadžment...

SVE USLUGE NA JEDNOM MESTU

Usluge MIA Consaltinga obuhvataju pružanje pomoći ekonomskim subjektima i javnim službama, fizičkim licima, koje se odnose na planiranje, organizaciona pitanja, efikasnost poslovanja kao i pružanje informacija. Izrada projekata kao i upravljanje, HR konsultovanje sa inovativnim pristupom primene organizacione transakcione analize (OTA). Regrutacija zaposlenih, usugu  edukacije u vidu treninga pojedinaca i pojedinačnih sektora u firmama. Treninzi se baziraju na veštinama komunikacija, upravljanja konfliktima.  

NAŠI KLIJENTI

NAŠI KLIJENTI

Najnoviji tekstovi

Najnoviji tekstovi

Pročitajte na našem blogu najsvežije tekstove iz oblasti konsaltinga.