Dobrodošli u MIA Consulting

Sve vrste consulting usluga na jednom mestu!

scroll down

O nama

O nama

MIA Consulting je mlada agencija koja se bavi pisanjem i sprovođenjem projekata i razvojem organizacija. Rad u prijatnoj atmosferi i opuštenim i fleksibilnim radnim vremenom doprinosi da se razlikujemo od tradicionalnog modela poslovanja.

USLUGE

USLUGE

01

OTA

Cilj ove analize jeste u poboljšanju efikasnosti ljudskih resursa koji se usmeravaju ka ostvarenju postavljenog cilja. Njeni principi mogu se primeniti na poslu, kod kuće, u učionici...

02

Selekcija kandidata

Za kompanije koje nemaju sektor ljudskih resursa MIA Consulting obavlja definisanje kriterijuma za prijavljivanje za posao, raspisivanjem konkursa, selekcijom i sprovođenjem intervjua sa kandidatima.

03

HR Consulting

Evaluacija rezultata zaposlenih i definisanje programa motivacije i treninga, strukruriranje programa za razvoj zaposlenih i definisanje programa beneficija za zaposlene.

04

Razvoj zaposlenih

Emocionalna inteligencija, asertivna komunikacija, timski rad, upravljanje konfliktima, upravljanje stresom, upravljanje promenama, liderstvo, psihološke igre u organizacijama...

05

Pisanje projekata

Podrška klijentima tokom razvoja projektne ideje, pronalazak odgovrajućih fondova za finansiranje projekta, izrada pojektne aplikacije, finansijko planiranje i izrada budžeta, upravljanje projektom.

06

Poslovno savetovanje

Usluga namenjena malim preduzećima, preduzetnicima, početnim i lokalnim uslužnim biznisima, tačnije svim organizacijama kojima je potreban upravljački menadžment...

SVE USLUGE NA JEDNOM MESTU

Usluge MIA Consaltinga obuhvataju pružanje pomoći ekonomskim subjektima i javnim službama, fizičkim licima, koje se odnose na planiranje, organizaciona pitanja, efikasnost poslovanja kao i pružanje informacija. Izrada projekata kao i upravljanje, HR konsultovanje sa inovativnim pristupom primene organizacione transakcione analize (OTA). Regrutacija zaposlenih, usugu  edukacije u vidu treninga pojedinaca i pojedinačnih sektora u firmama. Treninzi se baziraju na veštinama komunikacija, upravljanja konfliktima.  

NAŠI KLIJENTI

NAŠI KLIJENTI

Najnoviji tekstovi

Najnoviji tekstovi

Pročitajte na našem blogu najsvežije tekstove iz oblasti konsaltinga.