Kako kroz neverbalnu i asertivnu komunikaciju prekidamo igre i čuvamo mentalno zdravlje? 

Kome je namenjeno?

Ukoliko ste direktor ili vlasnik firme, vlasnik konsultantske agencije, CEO, CFO, CRO, CMO, HR ili ste na nekoj drugoj menadžerskoj poziciji, jedno iskreno pitanje za vas. Ne dešava vam se možda: 

  • Da se usled nedovoljno jasne i otvorene komunikacije između svih nivoa menadžmenta  u firmi stvara klima nerazumevanja i prebacivanja odgovornosti, što za posledicu ima rast nepoverenja i toksične međuljudske odnose?
  • Da ste frustrirani zbog pada produktivnosti i prihoda pa često radite prekovremeno i tokom vikenda kako biste dostigli targete, a porodica trpi, kao i kvalitet života? 
  • Da ste pod stalnim pritiskom od nadređenih ili investitora zbog neostvarivanja rezultata i zbog toga loše spavate, stalno osećate napetost  i češće se razboljevate, što se negativno odražava na vaše mentalno zdravlje i sposobnost za rad?  

Ako ste se prepoznali u barem jednom od ovih najčešćih izazova zbog kojih nam se vlasnici, direktori i menadžeri sa kojima radimo obraćaju za pomoć, pozivamo vas na mini trening neverbalne i asertivne komunikacije. Nedelja može da bude veoma produktivna i radna, posebno kada taj rad nije onaj koji nas svakodnevno umara, već rad na sebi koji predstavlja užitak jer je tema komunikacija. Na treningu koji traje tri sata daćemo vam smernice kako da uočite igre na poslu koje uzrokuju izgradnju nezdravih i toksičnih odnosa i pomoći vam u razvijanju veština kako da prepoznate kada i u kom pravcu treba nastaviti komunikaciju ili pregovaranje, koji su učestali problemi tokom rada i kako da na win win način dobijete ono što vam je potrebno bez ugrožavanja sagovornika i gubljenja kontrole.  

Komunikacija predstavlja čin prenošenja razumljive informacije i zahteva pošiljaoca, poruku i primaoca. Komunikacija je važna aktivnost koju čak i nesvesno sprovodimo u svakom trenutku našeg svakodnevnog života i verbalno, a još češće – neverbalno! Često nismo uopšte svesni poruka koje šaljemo drugim ljudima, a na osnovu kojih nas ljudi procenjuju i donose sud o nama, bilo pozitivan ili negativan. Najčešće frustracije u komunikaciji posledica su neretko neslaganja između verbalnih i suptilnih neverbalnih poruka koje jedni drugima šaljemo, a koje nam govore istinu o pravom emocionalnom stanju sagovornika. 

Treneri su:

  • Tamara Drljević ekspert za neverbalnu i verbalnu komunikaciju u biznisu. Pomaže preduzetnicima i vlasnicima konsultantskih agencija iz oblasti edukacije koji nisu zadovoljni svojom pozicijom na tržištu da ne troše vreme i energiju na ljude koji nikada neće biti njihovi kupci i da bolje razumeju dublje motive i načine donošenja odluka potencijalnih klijenata kroz prepoznavanje usaglašenosti i neusaglašenosti između neverbalnih i verbalnih poruka koje šalju i tako izgrade dugoročno održiv biznis i ostvare kvalitet života koji zaslužuju. Dobitnica nagrade Business Women Awards za 2021. u kategoriji biznis – žensko preduzetništvo. Drži inhouse i obuke 1:1, kao i predavanja, radionice i seminare.
  • Milica Jovanović vlasnica firme MIA Consulting, koja je svoju karijeru započela u nevladinom sektoru, nakon uzimanja mnogih treninga u sektoru, otvara svoju firmu sa kojom posluje već 4 godine. Setifikovana je praktičarka Organizacione transakcione analize i asertivne komunikacije. Kroz savetodavni pristup i edukacije u početku pre svega mladih, a sada i mnogih preduzetnika/direktora i samih organizacija, stekla je mogućnost prepoznavanja OK odnosa u komunikaciji. 

Koji je cilj mini treninga i šta ćete naučiti?

Cilj je da osvestite i razumete kakve poruke šaljete drugima i koji su vaši emocionalni okidači zbog kojih nesvesno ulazite u nezdrave psihološke igre sa drugima koje urušavaju međuljudske odnose i doprinose stvaranju klime nepoverenja, odricanja od odgovornosti i međusobnog optuživanja, što se negativno odražava na produktivnost u radu. Naučićete kroz teorijske primere i praktične vežbe kako da prepoznate dvosmislene rečenice i protivrečan govor tela zbog kojih se vaše poruke mogu pogrešno protumačiti i šta možete da uradite drugačije kako biste to sprečili. 

Kada?

26.09.2021. nedelja od 10 h do 13 h 

Gde?

Dečiji kulturni centar Majdan, Kozjačka 3-5, 11000 Beograd 

Kotizacija: 

učešće na treningu iznosi 6.000 rsd 

Prijava na sledećem linku je obavezna:

Link za prijavu

Ako imate dodatna pitanja možete nas kontaktirati putem maila:

Prijate su otvorene do utorka, 21.09.2021. do kraja dana.

 office@miaconsulting.rs