Želim da svaka žena bude zadovoljna sobom kroz biznis koji gradi iz ženske energije

Za mene je zadovoljna žena koja pronađe smisao zašto je došla na svet najdraže zadovoljstvo rada

Bavim se ženama koje su spremne da ulože svoj rad prvo u sebe a zatim da i one budu korisne zajednici. Rad u prijatnoj atmosferi i fleksibilnim radnim vremenom gde sve završavam online, a doprinosi mi da imam više vremena za sebe i svoje najbliže

 Preduzetnica već četvrtu godinu. Svoje iskustvo i znanje u biznisu sam stekla u nevladinom sektoru. Na početku kao volonter, a ubrzo kao projektni menadžer. Kakve to veze ima sa biznisom? Smatram da ima i te kako. Jer jedna organizacija je kao da vodite firmu, a ako radiš na poziciji medadžera i te kako učiš kako funkcioniše biznis.  Pored završenog menadžmenta završila sam OTA – organizacionu transakcionu analizu koja služi za proučavanje ličnosti u organizacijama. Time mi doprinelo da lakše funkcioniše u timovima i da proceni kome šta prija kako delegirala zadatke. 

Za sebe smatram da su ideje nešto što kod mene ne može da ‘’presuši’’. 

Uživam da kreira nove planove, menjam ono što ničemu ne služi, testira alate, a zatim sve to sprovodim u programe i delim zajednici. 

U poslednje vreme pisanje projekata radim iz hobija. 

Volim da radi sa mladima i ženama, smatram da ta ciljna grupa je neiscrpni resurs kome može da se pomaže u biznisu i da im prenosim svoje veštine i zanje.

Smatram da ne postoji ni jedan biznis plan koji je zapisan u kamenu, zato svoj sam menjala kako sam i sama rastla, a zatim i firma.  Sebe vidi za 5 godina kao uspešnu preduzetnicu koja kroz online program pruža doprinos na području EX JU. 

Inovativan pristup u rada, koji se ogleda u primeni organizacione transakcione analize u radu sa klijentima. Implementacijom OTA svakoj ženi pristupam idnividualno, jer je svaki biznis za sebe.  Na ovaj način izbegavam jednolični pritup koji je karakterističan na našim područjima.

  ORGANIZACIONA TRANSAKCIONA ANALIZA

  Organizaciona transakciona analiza je alat kojim poslujem jer je racionalni pristup razumevanja ponašanja, koji je baziran na pretpostavci da svako može da nauči da poštuje sebe, da misli za sebe, donosi sopstvene odluke, ispoljava svoja osećanja. Takođe, da poštuje druge ljude, uvažava tuđa mišljenja i odluke. OTA se koristi za proučavanje ličnosti u organizacijama.

  HR KONSALTING

  Za kompanije koje nemaju formiranu HR službu, MIA Consulting pruža podršku u:

  1. Evaluacija rezultata zaposlenih i definisanje programa motivacije i treninga
  2. Strukruriranju programa za razvoj zaposlenih
  3. Definisanju programa beneficija za zaposlene

  PISANJE I IMLEPMENTACIJA PROJEKATA

  Obuhvata podršku klijentima tokom razvoja projektne ideje, pronalazak odgovrajućih fondova za finansiranje projekta, izrada pojektne aplikacije, finansijko planiranje i izrada budžeta, upravljanje projektom.

  Usluga je pogodna za lokalne samouprave, nevladine organizacije, udruženja građana, kulturno-umetničke ustanove i fizička lica.

  POSLOVNO SAVETOVANJE I RAZVOJ MALIH BIZNISA

  Usluga namenjena malim preduzećima, preduzetnicima, početnim i lokalnim uslužnim biznisima, tačnije svim organizacijama kojima je potreban upravljački odnosno organizacioni menadžment.

  Pružamo podršku početnim biznisima u smislu definisanja strategije i ciljeva, segmentacije tržišta i analize ciljne grupe, definisanja kanala promocije i svih ostalih elemenata koji zajedno čine jedan biznis plan.